Úspechy sa lepia na päty len pripraveným.     Louise Pascale

O nás

     Sme IT – firma širokého zamerania a poskytovaných služieb pôsobiaca na trhu už od roku 2014. Počítačové služby za primeranú najnižšiu cenu. Tato cena sa od určitej hranice nedá znižovať ak chceme, aby bola zachovaná najvyššia kvalita. Aj z tohto dôvodu cenník nezverejňujeme. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a maximálne sa snažíme vyhovieť jeho požiadavkám po konzultácií z našimi špičkovými odborníkmi s niekoľkoročnou praxou.

Medzi ďalšie pôsobnosti našej firmy patria
aj nasledujúce činnosti:

 • Počítačové služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Administratívne služby
 • Reklamné a marketingové služby
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
 • Vydavateľská činnosť

Kvalita a zameranie na potreby zákazníka sú našou prioritou.


Sídlo firmy

 • Adam IT spol. s.r.o.
 • Urxová 4
 • 080 05 Prešov - Solivar

 • IČO:  47 610 018
 • TEL:  051   22 50 172
 • E-MAIL:  riaditel @ adamit . eu
 • SKYPE:   AdamITsoft

Novinky

 • 22.07.2015
  => Uvolnená prvá verzia knižničného
  web-aplikačného softwéru
  MyBooks v. 1.17.163.112 pre nových zákazníkov.
 • 11.06.2015
  => Dopracované funkcie aplikačného
  GastroSoft-u v. 2.10.371.021 pre všetkých zákazníkov.
 • 17.05.2015
  => Uvolnená nová verzia aplikačného
  A-INTRANET-u v. 5.28.072.102 pre ISO firemných zákazníkov.
© copyright 2013 - 2020 Adam IT s.r.o.      webmaster: © Roman